İş Sağlığı ve Güvenliği

Önce İş Güvenliği

İş Sağlığı

Ceylan Kompozit olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel amacımız; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı örnek bir kuruluş olmaktır.

Çalışma ergonomisi ve şartlarının iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır. Bu anlayışlarla faaliyetlerimize yön vererek kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak.
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tüm tehlikeleri değerlendirmek, çalışanlarında katılımı ile risk analizleri yapmak ve riskleri uygun yöntemlerle giderecek önlemler almak.
  • Tüm çalışanlarımızı sağlık ve güvenlik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek.
  • Gerekli eğitimleri ve tatbikatları, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak, yatırımlarımızı ona göre yapmak.
  • İşletmemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek.

Kuruluşumuz sınırları içindeki tüm çalışanlarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz faaliyetlerini yukarıda belirtilen ilkelerimiz çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yapmakla sorumludurlar.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp